درباره

پروژه‌ی «مکالمه» مجموعه‌ای از «باهم‌‌نگاری»ها را ارائه می‌کند؛ مانند یک مناظره یا مشاعره، مؤلفان واژه‌ها، اصوات یا تصاویری را در دو ستون موازی پابه‌پای هم پیش می‌برند.

راهنما

این‌جا هر مؤلف ستون خود را دارد. روی یکی از مکالمات کلیک کنید و به کمک شماره‌های پایینی صفحات را ورق بزنید. یادتان باشد اولین صفحه بزرگترین شماره را دارد. در پای هر ستون امکان کامنت‌گذاری هست اما برای این‌که کامنت‌ها را ببینید باید پس از ورود، بالای ستون را کلیک کنید.